Členství

Jsem členem:

 Spolku ČSP  https://www.spolekstrakacu.cz/

Klubu chovatelů málopočetných plemen  - KCHMPP - https://kchmpp.cz/

Agility cvičíme pod sdružením:     https://activedog.jex.cz/